ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 9.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 143,900
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -1.09%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 9.15 / 200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 9.20 / -
วันก่อนหน้า: 9.20
ราคาเปิด: 9.15
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.10 - 9.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.20 - 19.80
ปรับปรุงเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2558 11:06

Intraday Chart