• Print This 
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 18.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 528,000
เปลี่ยนแปลง -0.20
% เปลี่ยนแปลง -1.06%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 18.5 / 8,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 18.6 / 7,200
วันก่อนหน้า: 18.80
ราคาเปิด: 18.80
ช่วงราคาระหว่างวัน: 18.40 - 18.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 18.00 - 31.75
ปรับปรุงเมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2557 16:37

Intraday Chart