ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 11.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 21,600
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.89%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 11.10 / 1,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 11.20 / 55,300
วันก่อนหน้า: 11.20
ราคาเปิด: 11.20
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.10 - 11.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.00 - 15.90
ปรับปรุงเมื่อ: 23 มกราคม 2561 10:54

Intraday Chart