• Print This 
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 18.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 314,300
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.53%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 18.7 / 5,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 18.8 / 6,300
วันก่อนหน้า: 18.80
ราคาเปิด: 18.80
ช่วงราคาระหว่างวัน: 18.60 - 18.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 18.60 - 32.25
ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2557 16:37

Intraday Chart