• Print This 
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 14.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,327,100
เปลี่ยนแปลง -0.70
% เปลี่ยนแปลง -4.61%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 14.50 / 250,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 14.60 / 144,200
วันก่อนหน้า: 15.20
ราคาเปิด: 14.90
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.50 - 15.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 14.50 - 31.00
ปรับปรุงเมื่อ: 05 มีนาคม 2558 16:37

Intraday Chart