ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 14.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 642,700
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 14.90 / 93,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 15.00 / 44,100
วันก่อนหน้า: 14.90
ราคาเปิด: 15.00
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.80 - 15.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 9.90 - 16.60
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2560 16:38

Intraday Chart