ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 15.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 149,400
เปลี่ยนแปลง +0.20
% เปลี่ยนแปลง 1.29%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 15.60 / 27,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 15.70 / 47,100
วันก่อนหน้า: 15.50
ราคาเปิด: 15.60
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.50 - 15.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 8.45 - 16.60
ปรับปรุงเมื่อ: 20 มกราคม 2560 16:37

Intraday Chart