ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 15.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,581,500
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.66%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 15.20 / 21,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 15.30 / 650,400
วันก่อนหน้า: 15.20
ราคาเปิด: 15.30
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.00 - 15.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.20 - 16.60
ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธันวาคม 2559 16:36

Intraday Chart