ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 12.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 4,870,000
เปลี่ยนแปลง +1.00
% เปลี่ยนแปลง 8.77%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 12.40 / -
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 12.50 / 71,300
วันก่อนหน้า: 11.40
ราคาเปิด: 11.40
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.40 - 12.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.20 - 12.70
ปรับปรุงเมื่อ: 26 กรกฎาคม 2559 16:35

Intraday Chart