• Print This 
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 15.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 170,600
เปลี่ยนแปลง +0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.67%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 14.90 / 3,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 15.00 / 64,200
วันก่อนหน้า: 14.90
ราคาเปิด: 15.00
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.80 - 15.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 14.20 - 29.00
ปรับปรุงเมื่อ: 24 เมษายน 2558 16:39

Intraday Chart