ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 13.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 55,800
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 13.70 / 900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 13.80 / 2,700
วันก่อนหน้า: 13.80
ราคาเปิด: 13.70
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.60 - 13.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 8.45 - 16.60
ปรับปรุงเมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2560 16:37

Intraday Chart