• Print This 
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 28.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 213,400
เปลี่ยนแปลง +0.25
% เปลี่ยนแปลง 0.88%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 28.5 / 136,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 28.75 / 1,400
วันก่อนหน้า: 28.50
ราคาเปิด: 28.50
ช่วงราคาระหว่างวัน: 28.50 - 28.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 27.00 - 53.00
ปรับปรุงเมื่อ: 17 เมษายน 2557 16:36

Intraday Chart