• Print This 
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 28.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 51,400
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 28.75 / 101,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 29 / 98,800
วันก่อนหน้า: 28.75
ราคาเปิด: 29.00
ช่วงราคาระหว่างวัน: 28.75 - 29.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 27.00 - 53.00
ปรับปรุงเมื่อ: 25 เมษายน 2557 14:32

Intraday Chart