ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 9.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 80,700
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -1.06%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 9.25 / 100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 9.30 / 23,300
วันก่อนหน้า: 9.40
ราคาเปิด: 9.45
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.10 - 9.45
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 8.35 - 12.90
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ตุลาคม 2561 16:38

Intraday Chart