ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 15.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 769,300
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 15.20 / -
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 15.30 / 138,500
วันก่อนหน้า: 15.30
ราคาเปิด: 15.30
ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.10 - 15.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.20 - 16.60
ปรับปรุงเมื่อ: 26 สิงหาคม 2559 16:35

Intraday Chart