• Print This 
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 25.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 347,400
เปลี่ยนแปลง -0.25
% เปลี่ยนแปลง -0.98%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 25.25 / 84,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 25.5 / 209,800
วันก่อนหน้า: 25.50
ราคาเปิด: 25.50
ช่วงราคาระหว่างวัน: 25.25 - 25.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 25.00 - 38.00
ปรับปรุงเมื่อ: 21 สิงหาคม 2557 16:36

Intraday Chart