• Print This 
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 12.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 113,800
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 12.30 / 8,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 12.40 / 21,400
วันก่อนหน้า: 12.30
ราคาเปิด: 12.30
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.20 - 12.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 12.20 - 27.50
ปรับปรุงเมื่อ: 29 พฤษภาคม 2558 16:39

Intraday Chart