ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 11.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 708,600
เปลี่ยนแปลง +0.80
% เปลี่ยนแปลง 7.21%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 11.80 / 10,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 11.90 / 36,000
วันก่อนหน้า: 11.10
ราคาเปิด: 11.10
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.10 - 11.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.00 - 16.40
ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2560 16:39

Intraday Chart