ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 9.45
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 20,400
เปลี่ยนแปลง -
% เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 9.40 / 2,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 9.45 / 8,000
วันก่อนหน้า: 9.45
ราคาเปิด: 9.45
ช่วงราคาระหว่างวัน: 9.40 - 9.45
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 8.35 - 15.00
ปรับปรุงเมื่อ: 20 กรกฎาคม 2561 16:36

Intraday Chart