• Print This 
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 19.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 798,000
เปลี่ยนแปลง +0.40
% เปลี่ยนแปลง 2.14%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 19.1 / 119,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 19.2 / 53,800
วันก่อนหน้า: 18.70
ราคาเปิด: 18.70
ช่วงราคาระหว่างวัน: 18.70 - 19.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 18.60 - 31.75
ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2557 16:37

Intraday Chart