ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 13.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 191,600
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.76%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 13.00 / 59,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 13.10 / 4,100
วันก่อนหน้า: 13.20
ราคาเปิด: 13.20
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.10 - 13.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 7.20 - 16.60
ปรับปรุงเมื่อ: 29 กันยายน 2559 16:35

Intraday Chart