• Print This 
ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน

 

ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อย่อหุ้น: MCOT
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 14.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 78,200
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -0.69%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 14.30 / 16,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 14.40 / 1,000
วันก่อนหน้า: 14.40
ราคาเปิด: 14.50
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.30 - 14.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 14.20 - 29.03
ปรับปรุงเมื่อ: 30 มีนาคม 2558 16:37

Intraday Chart