สัญลักษณ์: MCOT

ปรับปรุงเมื่อ: 14 สิงหาคม2561 16:39
 • ล่าสุด

  9.20 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -0.10

 • % เปลี่ยนแปลง

  -1.08

 • ปริมาณ ('000)

  66,600

 • เปิด

  9.25

 • ก่อนหน้า

  9.30

 • ระหว่างวัน

  9.00 - 9.25

 • ช่วงเวลา 52 สัปดาห์

  8.35 - 14.00

Chart Type