สัญลักษณ์: MCOT

ปรับปรุงเมื่อ: 24 สิงหาคม2560 12:04
 • ล่าสุด

  13.20 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  -0.10

 • % เปลี่ยนแปลง

  -0.75

 • ปริมาณ ('000)

  2,100

 • เปิด

  13.20

 • ก่อนหน้า

  13.30

 • ระหว่างวัน

  13.20 - 13.20

 • ช่วงเวลา 52 สัปดาห์

  10.50 - 16.40

Chart Type