สัญลักษณ์: MCOT

ปรับปรุงเมื่อ: 15 ธันวาคม2560 16:39
 • ล่าสุด

  12.20 THB

 • เปลี่ยนแปลง

  +0.40

 • % เปลี่ยนแปลง

  3.39

 • ปริมาณ ('000)

  61,800

 • เปิด

  11.80

 • ก่อนหน้า

  11.80

 • ระหว่างวัน

  11.70 - 12.20

 • ช่วงเวลา 52 สัปดาห์

  11.00 - 16.40

Chart Type