เอกสารนำเสนอ

 

รายการ วันที่ ขนาดไฟล์
Analyst Briefing Presentation Q2/2015  17 สิงหาคม 2558 1138 KB
Analyst Briefing Presentation Year 2014  26 กุมภาพันธ์ 2558 1212 KB
Analyst Briefing Presentation Q3/2014  14 พฤศจิกายน 2557 1035 KB
Analyst Briefing Presentation Q2/2014  15 สิงหาคม 2557 1278 KB
Analyst Briefing Presentation Q1/2014  15 พฤษภาคม 2557 1800 KB
Analyst Briefing Presentation Year 2013  27 กุมภาพันธ์ 2557 1225 KB
Analyst Briefing Presentation Q3/2013  15 พฤศจิกายน 2556 1250 KB
Analyst Briefing Presentation Q2/2013  16 สิงหาคม 2556 770 KB
Analyst Briefing Presentation Q1/2013  16 พฤษภาคม 2556 3028 KB
Analyst Briefing Presentation Year 2012  28 กุมภาพันธ์ 2556 1481 KB
Analyst Briefing Presentation Q2/2012  14 สิงหาคม 2555 959 KB
Analyst Briefing Presentation Q1/2012  11 พฤษภาคม 2555 1379 KB
Analyst Briefing Presentation Year 2011  01 มีนาคม 2555 1463 KB
Analyst Briefing Presentation Q3/2011  15 พฤศจิกายน 2554 1156 KB
Analyst Briefing Presentation Q2/2011  16 สิงหาคม 2554 1490 KB
Analyst Briefing Presentation Q1/2011  18 พฤษภาคม 2554 1019 KB
Analyst Briefing Presentation Year 2010  02 มีนาคม 2554 1326 KB
Analyst Briefing Presentation Q3/2010  12 พฤศจิกายน 2553 236 KB
Analyst Briefing Presentation Q2/2010  17 สิงหาคม 2553 838 KB
Analyst Briefing Presentation Year 2009  04 มีนาคม 2553 267 KB
Analyst Briefing Presentation Q3/2009  17 พฤศจิกายน 2552 393 KB
Analyst Briefing Presentation Q2/2009  18 สิงหาคม 2552 612 KB
Analyst Briefing Presentation Q1/2009  18 พฤษภาคม 2552 414 KB
Analyst Briefing Presentation Year 2008  03 มีนาคม 2552 335 KB
Analyst Briefing Presentation Q3/2008  14 พฤศจิกายน 2551 171 KB
Analyst Briefing Presentation Q2/2008  14 สิงหาคม 2551 152 KB
Analyst Briefing Presentation Q1/2008  14 พฤษภาคม 2551 230 KB
Analyst Briefing Presentation Year 2007  28 กุมภาพันธ์ 2551 106 KB
Analyst Briefing Presentation Q2/2007  15 สิงหาคม 2550 357 KB
Analyst Briefing Presentation Q1/2007  16 พฤษภาคม 2550 357 KB