เลือกปี:  

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2017
    ขนาดไฟล์: 1.09 MB
    วันที่: 01 ธันวาคม 2560

  • Analyst Briefing Presentation Year 2017
    ขนาดไฟล์: 3.79 MB
    วันที่: 09 ธันวาคม 2559

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2015
    ขนาดไฟล์: 1.16 MB
    วันที่: 17 ธันวาคม 2558

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2015
    ขนาดไฟล์: 1.11 MB
    วันที่: 17 สิงหาคม 2558

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2015
    ขนาดไฟล์: 1.12 MB
    วันที่: 11 มิถุนายน 2558

  • Analyst Briefing Presentation Year 2014
    ขนาดไฟล์: 1.18 MB
    วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2014
    ขนาดไฟล์: 1.01 MB
    วันที่: 14 พฤศจิกายน 2557

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2014
    ขนาดไฟล์: 1.25 MB
    วันที่: 15 สิงหาคม 2557

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2014
    ขนาดไฟล์: 1.76 MB
    วันที่: 15 พฤษภาคม 2557

  • Analyst Briefing Presentation Year 2013
    ขนาดไฟล์: 1.20 MB
    วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2013
    ขนาดไฟล์: 1.22 MB
    วันที่: 15 พฤศจิกายน 2556

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2013
    ขนาดไฟล์: 770 KB
    วันที่: 16 สิงหาคม 2556

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2013
    ขนาดไฟล์: 2.96 MB
    วันที่: 16 พฤษภาคม 2556

  • Analyst Briefing Presentation Year 2012
    ขนาดไฟล์: 1.45 MB
    วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2556

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2012
    ขนาดไฟล์: 959 KB
    วันที่: 14 สิงหาคม 2555

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2012
    ขนาดไฟล์: 1.35 MB
    วันที่: 11 พฤษภาคม 2555

  • Analyst Briefing Presentation Year 2011
    ขนาดไฟล์: 1.43 MB
    วันที่: 01 มีนาคม 2555

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2011
    ขนาดไฟล์: 1.13 MB
    วันที่: 15 พฤศจิกายน 2554

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2011
    ขนาดไฟล์: 1.45 MB
    วันที่: 16 สิงหาคม 2554

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2011
    ขนาดไฟล์: 1019 KB
    วันที่: 18 พฤษภาคม 2554

  • Analyst Briefing Presentation Year 2010
    ขนาดไฟล์: 1.29 MB
    วันที่: 02 มีนาคม 2554

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2010
    ขนาดไฟล์: 236 KB
    วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2010
    ขนาดไฟล์: 838 KB
    วันที่: 17 สิงหาคม 2553

  • Analyst Briefing Presentation Year 2009
    ขนาดไฟล์: 267 KB
    วันที่: 04 มีนาคม 2553

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2009
    ขนาดไฟล์: 393 KB
    วันที่: 17 พฤศจิกายน 2552

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2009
    ขนาดไฟล์: 612 KB
    วันที่: 18 สิงหาคม 2552

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2009
    ขนาดไฟล์: 414 KB
    วันที่: 18 พฤษภาคม 2552

  • Analyst Briefing Presentation Year 2008
    ขนาดไฟล์: 335 KB
    วันที่: 03 มีนาคม 2552

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2008
    ขนาดไฟล์: 171 KB
    วันที่: 14 พฤศจิกายน 2551

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2008
    ขนาดไฟล์: 152 KB
    วันที่: 14 สิงหาคม 2551

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2008
    ขนาดไฟล์: 230 KB
    วันที่: 14 พฤษภาคม 2551

  • Analyst Briefing Presentation Year 2007
    ขนาดไฟล์: 106 KB
    วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2551

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2007
    ขนาดไฟล์: 357 KB
    วันที่: 15 สิงหาคม 2550

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2007
    ขนาดไฟล์: 357 KB
    วันที่: 16 พฤษภาคม 2550

Analyst Briefing Presentation Year 2560

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2017
    ขนาดไฟล์: 1.09 MB
    วันที่: 01 ธันวาคม 2560

  • Analyst Briefing Presentation Year 2017
    ขนาดไฟล์: 3.79 MB
    วันที่: 09 ธันวาคม 2559

Analyst Briefing Presentation Year 2558

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2015
    ขนาดไฟล์: 1.16 MB
    วันที่: 17 ธันวาคม 2558

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2015
    ขนาดไฟล์: 1.11 MB
    วันที่: 17 สิงหาคม 2558

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2015
    ขนาดไฟล์: 1.12 MB
    วันที่: 11 มิถุนายน 2558

Analyst Briefing Presentation Year 2557

  • Analyst Briefing Presentation Year 2014
    ขนาดไฟล์: 1.18 MB
    วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2014
    ขนาดไฟล์: 1.01 MB
    วันที่: 14 พฤศจิกายน 2557

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2014
    ขนาดไฟล์: 1.25 MB
    วันที่: 15 สิงหาคม 2557

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2014
    ขนาดไฟล์: 1.76 MB
    วันที่: 15 พฤษภาคม 2557

Analyst Briefing Presentation Year 2556

  • Analyst Briefing Presentation Year 2013
    ขนาดไฟล์: 1.20 MB
    วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2557

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2013
    ขนาดไฟล์: 1.22 MB
    วันที่: 15 พฤศจิกายน 2556

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2013
    ขนาดไฟล์: 770 KB
    วันที่: 16 สิงหาคม 2556

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2013
    ขนาดไฟล์: 2.96 MB
    วันที่: 16 พฤษภาคม 2556

Analyst Briefing Presentation Year 2555

  • Analyst Briefing Presentation Year 2012
    ขนาดไฟล์: 1.45 MB
    วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2556

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2012
    ขนาดไฟล์: 959 KB
    วันที่: 14 สิงหาคม 2555

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2012
    ขนาดไฟล์: 1.35 MB
    วันที่: 11 พฤษภาคม 2555

Analyst Briefing Presentation Year 2554

  • Analyst Briefing Presentation Year 2011
    ขนาดไฟล์: 1.43 MB
    วันที่: 01 มีนาคม 2555

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2011
    ขนาดไฟล์: 1.13 MB
    วันที่: 15 พฤศจิกายน 2554

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2011
    ขนาดไฟล์: 1.45 MB
    วันที่: 16 สิงหาคม 2554

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2011
    ขนาดไฟล์: 1019 KB
    วันที่: 18 พฤษภาคม 2554

Analyst Briefing Presentation Year 2553

  • Analyst Briefing Presentation Year 2010
    ขนาดไฟล์: 1.29 MB
    วันที่: 02 มีนาคม 2554

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2010
    ขนาดไฟล์: 236 KB
    วันที่: 12 พฤศจิกายน 2553

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2010
    ขนาดไฟล์: 838 KB
    วันที่: 17 สิงหาคม 2553

Analyst Briefing Presentation Year 2552

  • Analyst Briefing Presentation Year 2009
    ขนาดไฟล์: 267 KB
    วันที่: 04 มีนาคม 2553

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2009
    ขนาดไฟล์: 393 KB
    วันที่: 17 พฤศจิกายน 2552

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2009
    ขนาดไฟล์: 612 KB
    วันที่: 18 สิงหาคม 2552

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2009
    ขนาดไฟล์: 414 KB
    วันที่: 18 พฤษภาคม 2552

Analyst Briefing Presentation Year 2551

  • Analyst Briefing Presentation Year 2008
    ขนาดไฟล์: 335 KB
    วันที่: 03 มีนาคม 2552

  • Analyst Briefing Presentation Q3/2008
    ขนาดไฟล์: 171 KB
    วันที่: 14 พฤศจิกายน 2551

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2008
    ขนาดไฟล์: 152 KB
    วันที่: 14 สิงหาคม 2551

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2008
    ขนาดไฟล์: 230 KB
    วันที่: 14 พฤษภาคม 2551

Analyst Briefing Presentation Year 2550

  • Analyst Briefing Presentation Year 2007
    ขนาดไฟล์: 106 KB
    วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2551

  • Analyst Briefing Presentation Q2/2007
    ขนาดไฟล์: 357 KB
    วันที่: 15 สิงหาคม 2550

  • Analyst Briefing Presentation Q1/2007
    ขนาดไฟล์: 357 KB
    วันที่: 16 พฤษภาคม 2550